Transaction Details

[ This is a BTTC Testnet transaction only ]

Transaction Hash:
0xf0904cf9baeb6e6211eb9443eed3d9a6fa41ee02e93c273e72f6f6d50bfa0536

Status:
Success

Block:
15456502 2392586 Block Confirmations

Timestamp:
57 days 7 hrs ago (Dec-07-2022 07:22:06 AM +UTC)

From:
0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21

To:
Contract 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5

Value:
0 BTT ($0.00)

Transaction Fee:
66.9918 BTT

Gas Limit:
10,000,000

Gas Used by Transaction:
223,306 (2.23%)

Gas Price:
0.0003 BTT (300,000 Gwei)

Nonce Position
113311 0

Input Data:

Simple
The contract call From 0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21 To 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 produced 16 Internal Transactions
Type Trace Address From To Value Gas Limit
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,789,556
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,628,101
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,470,216
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,746,743
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,737,105
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,580,899
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,428,181
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,705,289
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,697,620
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,542,031
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,389,920
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,665,802
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,658,133
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,503,161
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,351,657
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,626,311
Transaction Receipt Event Logs
0
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0xdc332535823a197cf0a5e3116d319a1eea960b67
 • refPrice :681000000000
 • fastPrice :681600000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :158959
 • cumulativeFastDelta :73191

1
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

2
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x9f61fff4a8a68cf4a624b16e322455307b4a5657
 • refPrice :16786989999999000000000
 • fastPrice :16792715000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :16946

3
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

4
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x51d3d0bf13b34494a25f64cb80b488490df19c27
 • refPrice :1227619102799000000000
 • fastPrice :1231245000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :26869

5
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

6
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x472edaeab8cc3f7ee5b26f1cf16e7bc8c99336ff
 • refPrice :53264800000000000
 • fastPrice :52740500000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :18466

7
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

8
Address
0x0000000000000000000000000000000000001010
Topics
 • 0 0x4dfe1bbbcf077ddc3e01291eea2d5c70c2b422b415d95645b9adcfd678cb1d63
 • 1 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010
 • 2 0x000000000000000000000000f5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21
 • 3 0x000000000000000000000000cb670b22515bcaeaa7b3ffb8149d303f00fb026e
Data
 • 000000000000000000000000000000000000000000000003a1b2af2988038000
 • 00000000000000000000000000000000000000000001f921ff393be25cee0000
 • 000000000000000000000000000000000000000000fb438c7e865308f4555e08
 • 00000000000000000000000000000000000000000001f91e5d868cb8d4ea8000
 • 000000000000000000000000000000000000000000fb4390203902327c58de08