Transaction Details

[ This is a BTTC Testnet transaction only ]

Transaction Hash:
0x96ee544c920b12ac89a4b39441a4b8144aa25d7b9b5ea82e6a27fb0c4671fcfe

Status:
Success

Block:
15261844 2325443 Block Confirmations

Timestamp:
55 days 17 hrs ago (Dec-02-2022 03:50:46 PM +UTC)

From:
0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21

To:
Contract 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5

Value:
0 BTT ($0.00)

Transaction Fee:
67.7073 BTT

Gas Limit:
10,000,000

Gas Used by Transaction:
225,691 (2.26%)

Gas Price:
0.0003 BTT (300,000 Gwei)

Nonce Position
93236 0

Input Data:

Simple
The contract call From 0xf5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21 To 0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 produced 16 Internal Transactions
Type Trace Address From To Value Gas Limit
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,789,544
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,628,089
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,470,204
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,744,429
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,734,791
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,578,621
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,425,938
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,702,964
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,695,295
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,539,742
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,387,667
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,663,465
 staticcall_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd20 BTT9,655,796
 staticcall_0_1_10x0f24878b05e9ff7d33a2496ae0a31dab7e4becd2 0x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d680 BTT9,500,860
 staticcall_0_1_1_10x8c064bcf7c0da3b3b090babfe8f3323534d84d68 0xcee4b505233bc0719ab2cae556b179e53cffd3aa0 BTT9,349,392
 call_0_10x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5 0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b0 BTT9,623,963
Transaction Receipt Event Logs
0
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0xdc332535823a197cf0a5e3116d319a1eea960b67
 • refPrice :702000000000
 • fastPrice :703600000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :7108

1
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

2
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x9f61fff4a8a68cf4a624b16e322455307b4a5657
 • refPrice :16948400000000000000000
 • fastPrice :16948905000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :5298

3
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

4
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x51d3d0bf13b34494a25f64cb80b488490df19c27
 • refPrice :1281613148500000000000
 • fastPrice :1281085000000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :5736

5
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

6
Address
0x0c23b059f1d29964af60117980f7a7df142925f5
Name

PriceData (address token, uint256 refPrice, uint256 fastPrice, uint256 cumulativeRefDelta, uint256 cumulativeFastDelta)View Source

Topics
 • 0 0x23b9387f81fca646aac1dc4487ede045c65f5f7445482906565f01e05afdb3a8
Data
 • token :0x472edaeab8cc3f7ee5b26f1cf16e7bc8c99336ff
 • refPrice :54254212000000000
 • fastPrice :54276000000000000000000000000
 • cumulativeRefDelta :0
 • cumulativeFastDelta :4329

7
Address
0x7c3246ef9f5775242d110b3155bf659cf685155b
Name

PriceUpdate (address token, uint256 price, address priceFeed)View Source

Topics
 • 0 0xc37a77b91cc3fc2d0e4b43fd2f347ec67adda10e39215de4742836cc3e42c97a
Data

8
Address
0x0000000000000000000000000000000000001010
Topics
 • 0 0x4dfe1bbbcf077ddc3e01291eea2d5c70c2b422b415d95645b9adcfd678cb1d63
 • 1 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001010
 • 2 0x000000000000000000000000f5bee429dfbde86b05d8752853243e90ce0afc21
 • 3 0x000000000000000000000000f4c2f1d772488cc6d3ec3c703b9710fa2c0e227e
Data
 • 000000000000000000000000000000000000000000000003aba0a69f10ce4000
 • 0000000000000000000000000000000000000000000316d4860318dac26b8000
 • 000000000000000000000000000000000000000000f9bb20decfb3c9df34c3b8
 • 0000000000000000000000000000000000000000000316d0da62723bb19d4000
 • 000000000000000000000000000000000000000000f9bb248a705a68f00303b8